• Cafeteria
  Cafeteria

  Ha kérdése van a cafeteriáról, itt megtalálja a választ. 

  Bővebben...
 • Nyugdíjtervezés
  Nyugdíjtervezés

  Időszerű és felkészült tervezéssel elérhetjük azt, hogy időskorunkban elfogadható színvonalon éljünk, s felkészüljünk a megnövekedett kockázatok kezelésére. 

  Bővebben...
 • Portfólió átvizsgálás
  Portfólió átvizsgálás

  Teljeskörűen és objektíven átvizsgáljuk meglévő pénzügyi megoldásait, szerződéseit, s egy analízis során javaslatokat fogalmazunk meg élethelyzetével és céljaival kapcsolatban.

  Bővebben...
 • Befektetések
  Befektetések

  Megtaláljuk az Ön számára legjobb megoldásokat, melyekkel eligazodhat a befektetési lehetőségek rengetegében. 

  Bővebben...
 • Pályázatok
  Pályázatok

  Egy vállalkozás életében kiváló lehetőséget jelent vissza nem térítendő támogatások elnyerése. Az Ön cége sem maradhat le egyetlen, számára releváns támogatásról sem! 

  Bővebben...
 • Pénzakadémia Alapítvány
  Pénzakadémia Alapítvány

  A Pénz-Navigátor számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért kiemelt támogatói vagyunk a Pénzakadémia Alapítványnak, amely a pénzügyi kultúra fejlesztéséért dolgozik.

  Bővebben...

Örökösödési illeték

1. Öröklési illeték
Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
18% 9%
.
Gépjármű, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték szerint kiszámított mérték kétszerese
Az Illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

 

2. Ajándékozási illeték
Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke
18% 9%
.
Gépjármű, pótkocsi ajándékozása A visszterhes vagyonátruházási illeték szerint kiszámított mérték kétszerese
Önálló orvosi tevékenység praxisjogának ajándékozása 18%
Az Illeték alapjára és mértékére vonatkozó rendelkezések az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 12-15. §-aiban, a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

Figyelem! Az ingatlannal kapcsolatos vagyonszerzési illetékekről szóló törvény 2010. augusztus 28-as változásával az egyenes ági rokonok közötti vagyonszerzés örökösödési illetéke és ajándékozási illetéke megszűnt.

Ajándékozási illeték tárgya:

 • ingatlan ajándékozása,
 • ingó ajándékozása,
 • vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás (ideértve a követelés elengedését is).

Az előbbiekben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150.000 forintot meghaladja.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) módosításának oka elsősorban az illetékszabályok könnyebb alkalmazhatósága, másodsorban pedig az eddigi mentességi, kedvezményi rendszer bővítése.

Az öröklés és az ajándékozás illetékének megállapítása egyszerűsödött, mégpedig úgy, hogy az eddigi 18-18 kulcs helyett 2 illetékkulcs (általános illetékmérték és a lakásszerzésekhez kapcsolódó kedvezményes mérték) került bevezetésre.

Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a
megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési és ajándékozási illeték mértéke 9%.

A megajándékozottnak az ajándékot terhelő, igazolhatóan általa átvállalt adósság és egyéb terhek után - ide nem értve az ajándékot terhelő vagyoni értékű jogot – visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Ez a szabály azonban az egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) vagyonszerzései vonatkozásában nem alkalmazható. Ebben az esetben tehát az ajándék illetékmentes.

Az eddigi szabályok szerint az özvegy kizárólag a megszerzett örökrész tiszta értékének első 20 millió Ft-jáig mentesült az öröklési illeték alól, a lakástulajdon haszonélvezetének, használatának megszerzése tekintetében biztosított illetékmentesség mellett. Az új Polgári Törvénykönyvben a túlélő házastárs öröklési szabályai jelentősen változtak, mivel a gyerekek mellett az özvegy állagörökös lett. A fentiek alapján tehát az Itv. az özvegyek öröklése tekintetében is értékhatártól független öröklési illetékmentességet vezetett be.

A többféle illetékmérték tehát megszűnt, az általános illeték mértéke 18%, míg a lakásszerzéshez kapcsolódó illeték mértéke 9%-ra módosult. Egyenes ági rokonok közötti vagyonszerzés illetéke a továbbiakban is 0%.

Tehát az öröklési, illetve ajándékozási illeték kiszabásakor már sem a szerzett vagyon, sem a rokonsági kapcsolat nem bír relevanciával. Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése – annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül – mentesül a vagyonszerzési illetékek alól. Házastársuk utáni öröklés esetén az özvegyek értékhatár nélküli illetékmentességet kaptak.